Miért együttérzőbbek olykor az emberek a kutyákkal, mint saját embertársaikkal?

Amikor megkérdezzük az embereket arról, hogy vajon egy szenvedő kutya vagy egy szenvedő ember képe zaklatná fel jobban őket, szinte mindenki utóbbira voksol, tehát nyilvánvalóan embertársaink fájdalmának látványa megterhelőbb számunkra.
Meglepő módon azonban, ha nemcsak elméletben, hanem egy valós helyzetben tesszük fel ugyanezt a kérdést, akkor egészen más eredményt kapunk és sokan inkább a szenvedő kutyával fognak empatizálni.

Egy kutatásban álhíreket olvastattak a résztvevőkkel, melyekben az szerepelt, hogy brutális bántalmazást szenvedett el vagy egy kutya vagy egy ember. A kutatók azt is manipulálták továbbá, hogy az áldozat fiatal vagy idős volt-e.
Az eredmények szerint a válaszadók szinte azonos mértékű empátiát mutattak a bántalmazott gyerek, kölyök kutya és felnőtt kutya felé, míg jóval kevesebb empátiát a bántalmazott felnőtt felé.
(Általánosságban véve a női résztvevők több empátiát mutattak mindegyik csoporttal.)

A kutatók szerint tehát a bántalmazott áldozatokkal való együttérzés legfőbb meghatározója az áldozat életkora, emellett az emberek a kutyákat a bántalmazott gyermekekkel teszik azonos kategóriába.
Ennek az lehet az oka, hogy azt gondoljuk, csakúgy mint a gyerekek, a kutyák is kiszolgáltatottabbak és sebezhetőbbek a bántalmazással szemben, mint saját felnőtt embertársaink.

Hivatkozások:
Levin és mtsai (2017), Society & Animals

Írta:
Bolló Henrietta